wassink@comanagement.eu | LinkedIn | Twitter | 06 1807 2623 | bijgewerkt 13 januari 2021

Afdrukken

Maria Wassink

Maria Wassink Na mijn studie orthopedagogiek en hoger management voor non-profit organisaties heb ik in vaste dienst binnen diverse gremia gebouwd aan een betere kwaliteit van zorg. Rode draad door mijn werk is het samenbrengen van mensen rond een vraagstuk en met hen als professional onder de professionals en als mens onder de mensen het bouwwerk ieder vanuit zijn eigen deskundigheid succesvol totstandbrengen.

Respect voor de eigenheid van ieder mens, saamhorigheid en aandacht voor elkaar en “zelf doen” binnen een kader van structuur, steun, waardering en vrijheid zie ik als basis om tot een goed proces en daarmee een goed resultaat te komen.
Integriteit, vertrouwen en bewust maken van eigen verantwoordelijkheid zijn de voorwaarden voor een prettige samenwerking onderling.

De kunst is om vanuit de gegeven kaders te zoeken naar mogelijkheden. Dit vereist vertrouwen, zakelijk en strategisch denken, maar vooral doen. Niet alleen woorden, maar ook daden : pragmatisch, daadkrachtig en resultaatgericht te werk gaan.

Quatremains

Passie

Pianospelen