wassink@comanagement.eu | LinkedIn | Twitter | 06 1807 2623 | bijgewerkt 13 januari 2021

Afdrukken

Curriculum Vitae

Opleidingen

 • Effectencalculator
 • Coach "Ik leer anders"
 • Inburgering andersom
 • Workshop Motivational Interviewing (Centre for Motivation and Change)
 • Training Presenteren met overtuiging meer informatie
 • Cursus Fondsenwerving voor non-profitorganisaties
 • Hoger Management non-profit organisaties (ISW)
 • Universiteit van Amsterdam, Orthopedagogiek
 • HBO jeugdwelzijnswerk Rotterdam
 • VWO gymnasium Alpha

Zelfstandig Ondernemer

Ik ben sinds 1 januari 2007 sociaal ondernemer. In mijn portfolio staat meer informatie over mijn opdrachten. 

Bureaumanager Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Ik was verantwoordelijk voor de uitvoering van de beleidsvoornemens van de federatie die gericht waren op het prominenter in de markt zetten van de vaktherapeutische beroepsgroepen (beeldende-, dans-, drama-, muziek- en psychomotorische therapie).

Daarnaast was ik belast met het opzetten van het bureau van de federatie die in 2006 was opgericht.

Kenniscentrum Eetstoornissen Nederland

Als projectmanager was ik verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en doorstart. Dit resulteerde in een bedrijfsbureau met projectleiders, informatiecentrum en secretariaat. Ik heb leiding gegeven aan de ontwikkeling van produkten zoals:

 • Website over eetstoornissen
 • "Atlas" voor de behandeling van eetstoornissen
 • Digitale BMI-meter
 • Protocol voor de behandeling van eetbuistoornissen
 • Studiedagen voor diverse beroepsgroepen
 • "Landelijk congres eetstoornissen Nieuwe ontwikkelingen"
 • Landelijk Basisprogramma Eetstoornissen (90-5253-539-6)

Staffunctionaris autisme spectrum stoornissen (GGZ-Altrecht)

Binnen deze functie heb ik een zorgcircuit voor (jong-)volwassenen met een ASS tot stand gebracht in de provincie Utrecht.

Coördinator Samenwerkingsverband Autisme Midden-Nederland

Ik initieerde de samenwerking van organisaties in alle sectoren die zich richten op mensen met een ASS dmv. scholing, afstemming en uitwisseling van ervaringen.

Coördinator VroegTijdige Onderkenning (VTO)

Ik heb drie multidisciplinaire VTO-teams opgezet en aangestuurd. Daarnaast was ik secretaris van de drie regionale beleidsgroepen. Ik gaf scholing aan o.a. huisartsen en wijkverpleegkundigen.

Docente "Kinderen die opvallen"

Cursus voor peuterspeelzaalleidsters en leidsters van kinderdagverblijven bij expertisecentrum "Jeugd, Samenleving en Opvoeding" (JSO).